Wat houdt huiswerkbegeleiding in?

Bij ons komen leerlingen vijf dagen per week voor huiswerkbegeleiding. Wij laten op die dagen huiswerk maken, we laten leerlingen eventueel extra werken aan zwakke vakken en we zorgen ervoor dat leerlingen zo nodig aan hun proefwerken werken. Voor de proefwerken maken wij samen met de leerling planningen, zodat de leerling niet op de laatste dag pas begint met leren. Leerlingen kunnen altijd over alle vakken vragen stellen, die dan ook meteen beantwoord worden.

Uiteraard controleren wij of de leerling al het werk ook gedaan heeft.

Ook voor de kinderen is huiswerkbegeleiding uiteindelijk prettig: ze weten dat hun huiswerk af is, ze hoeven niet meer te stressen voor een proefwerk of overhoring, hun ouders zeuren niet meer steeds over het huiswerk en als ze thuis zijn, zijn ze ook echt vrij.

Is huiswerkbegeleiding nodig?

Soms hebben een kinderen een periode waarin het leren moeilijker gaat. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn geweest, even niet lekker in hun vel zitten of tijdelijk minder belangstelling voor school hebben. Sommige leerlingen hebben door een stoornis extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, met AD(H)D, ASS of een andere leerstoornis. Voor de ouders is het lang niet altijd mogelijk hun kind dan zelf te begeleiden.
Toch is het wel van belang dat het kind mee blijft komen op school, want door de strengere normen van de overheid mag een kind hoogstens een keer in zijn schoolloopbaan blijven zitten. De school neemt bij achterblijven in schoolprestaties dan, zeker in de onderbouw, al gauw de beslissing het kind naar een lager niveau te laten doorstromen.
Zeker als de ouders weten dat het kind het niveau wel aankan, maar het alleen niet laat zien, kan huiswerkbegeleiding een goede keuze zijn. Het kind krijgt daar de ondersteuning die het nodig heeft om zijn niveau te halen. De ouders hoeven niet steeds aan hun kind te vragen of het huiswerk wel af is en de spanning in het gezin neemt af.
Ook voor de kinderen is huiswerkbegeleiding uiteindelijk prettig: ze weten dat hun huiswerk af is, ze hoeven niet meer te stressen voor een proefwerk of overhoring, hun ouders zeuren niet meer steeds over het huiswerk en als ze thuis zijn, zijn ze ook echt vrij.

Is huiswerkbegeleiding nodig?

Soms hebben een kinderen een periode waarin het leren moeilijker gaat. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn geweest, even niet lekker in hun vel zitten of tijdelijk minder belangstelling voor school hebben. Sommige leerlingen hebben door een stoornis extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, met AD(H)D, ASS of een andere leerstoornis. Voor de ouders is het lang niet altijd mogelijk hun kind dan zelf te begeleiden.
Toch is het wel van belang dat het kind mee blijft komen op school, want door de strengere normen van de overheid mag een kind hoogstens een keer in zijn schoolloopbaan blijven zitten. De school neemt bij achterblijven in schoolprestaties dan, zeker in de onderbouw, al gauw de beslissing het kind naar een lager niveau te laten doorstromen.
Zeker als de ouders weten dat het kind het niveau wel aankan, maar het alleen niet laat zien, kan huiswerkbegeleiding een goede keuze zijn. Het kind krijgt daar de ondersteuning die het nodig heeft om zijn niveau te halen. De ouders hoeven niet steeds aan hun kind te vragen of het huiswerk wel af is en de spanning in het gezin neemt af.

Hoe lang is het nodig?

Hoe lang huiswerkbegeleiding nodig is, is per kind verschillend. Kinderen die een achterstand hebben opgelopen door ziekte, kunnen met een paar weken of maanden huiswerkbegeleiding weer op weg geholpen worden. Kinderen die niet kunnen inplannen hebben vaak langer begeleiding nodig. Kinderen die een stoornis hebben, hebben vaak gedurende hun hele schoolloopbaan ondersteuning nodig in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles of coaching.

Leren leren

Ook leren wij de leerling hoe hij moet leren. Wij helpen de leerling uit te vinden hoe hij het beste leert. Dat kan uiteraard per vak anders zijn.
Wij kunnen helpen bij het leren maken van samenvattingen en mindmaps en het aanleren van strategieën voor het beter leren van bijvoorbeeld woordjes.

HBI